Read the Official Description

Cử nhân Kỹ thuật Điện (Control, Instrumentation & Tự động hóa) liên quan đến các lĩnh vực đa dạng trong thảo luận về phương pháp sản xuất, sản phẩm và trang thiết bị. Điều khiển kỹ thuật, thiết bị và tự động hóa là một sự kết hợp của ba khu vực, cụ thể là, Control Engineering, Instrumentation Engineering và Kỹ thuật tự động hóa. Sự kết hợp của ba lĩnh vực này sẽ dẫn đến một hệ thống phức tạp. Nó bao gồm các phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển, robot, và tiếp xúc với các hệ thống FMS và tự động hóa.

Thực hiện khóa học

Khóa học này sẽ mất bốn (4) năm tối thiểu và bao gồm ít nhất 138 giờ tín dụng.

Khóa học này sẽ được tiến hành với khoảng 80% thời gian tiếp xúc mà nhấn mạnh vào lý thuyết và phần còn lại 20% giờ họp, liên quan đến các thí nghiệm thực tế / phòng thí nghiệm, học tập bằng máy tính, và Problem Based Learning (PBL). Nó cũng khuyến khích các hoạt động học tập tích cực và hợp tác xã khác ngoài việc thực hiện các bài tập, hội thảo việc làm, đào tạo công nghiệp và một dự án năm cuối cùng dựa trên vấn đề công nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp Triển vọng nghề nghiệp

Tuyển dụng trong ngành công nghiệp cho các kỹ sư có kỹ năng và thực tế theo định hướng đó sẽ được sản xuất bởi UTeM đã lâu không được thực hiện. Rất nhiều lực lượng lao động được đào tạo trong toàn bộ ngành công nghiệp bao gồm cả điện, điều khiển, đo lường và tự động hóa, điện và điện tử Drive và Cơ điện tử ở cấp độ chuyên nghiệp được yêu cầu. Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp UTeM trong các lĩnh vực này sẽ toàn diện hơn khi họ đã được trang bị những kiến ​​thức kỹ thuật và kỹ năng thực mạnh.

Lĩnh vực công trình Cử nhân Kỹ thuật Điện và sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật bao gồm: - các ngành công nghiệp sản xuất bán dẫn - mục Điện sản xuất - High và Low Voltage thành phần sản xuất - khu vực năng lượng tái tạo - Dầu khí Industries - Tư vấn các công ty - công nghệ cao ngành công nghiệp như ngành công nghiệp hàng không vũ trụ - các ngành công nghiệp sản xuất hệ thống tự động hóa - Kỹ thuật y sinh công ty - Phần mềm Ngành Phát triển - Ngành phát triển nghiên cứu và

Một số lĩnh vực nghề nghiệp nào phù hợp bao gồm Process Engineer và Sản xuất, thiết kế và kỹ sư nghiên cứu, tư vấn điều Engineer, kiểm tra và Kỹ sư Chất lượng, Kỹ sư hệ thống và các viện sỹ.

Program taught in:
Anh

See 17 more programs offered by Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
13,438
cho năm đầu tiên. 12,770.00 RM cho năm tiếp theo.
Deadline
By locations
By date