Read the Official Description

Cử nhân Kỹ thuật Điện (BEKG) liên quan đến các lĩnh vực kết nối đến các khía cạnh hệ thống điện như: xuất, truyền tải, phân phối điện, bảo vệ hệ thống điện, năng lượng điện, quản lý tải, bao gồm các vấn đề pháp lý và các thành phần năng lượng như máy cắt, thiết bị điều khiển biến áp, vv

KHÓA HỌC THỰC HIỆN

Khóa học này sẽ mất bốn (4) năm tối thiểu và bao gồm ít nhất 130 giờ tín dụng.

Khóa học này sẽ được tiến hành với khoảng 80% thời gian tiếp xúc mà nhấn mạnh vào lý thuyết và phần còn lại 20% giờ họp, liên quan đến các thí nghiệm thực tế / phòng thí nghiệm, học tập bằng máy tính, và Problem Based Learning (PBL). Nó cũng khuyến khích các hoạt động học tập tích cực và hợp tác xã khác ngoài việc thực hiện các bài tập, hội thảo việc làm, đào tạo công nghiệp và một dự án năm cuối cùng dựa trên vấn đề công nghiệp.

Program taught in:
Anh

See 17 more programs offered by Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
13,438
cho năm đầu tiên. 12,770.00 RM cho năm tiếp theo.
Deadline
By locations
By date