Cử nhân Kỹ thuật (BEng)

Địa điểm:

  • Casuarina Campus
  • Các nghiên cứu bên ngoài

Khóa học này bao gồm các chuyên ngành kỹ thuật hóa học, công trình dân dụng, kỹ thuật điện và điện tử và cơ khí. Nhấn mạnh được đặt vào việc học thông qua việc dự án với các sinh viên được tiếp xúc với thực hành kỹ thuật chuyên nghiệp thông qua các bài giảng của khách bởi các kỹ sư, thăm trang web và kinh nghiệm làm việc thực hành.

Khóa học kỹ thuật CDU đã được phát triển với sự tham vấn với đại diện ngành công nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp với một nền tảng vững chắc của các nghiên cứu kỹ thuật cũng như các lợi thế của một nền giáo dục đó là trực tiếp phù hợp với yêu cầu công nghiệp.

Yêu cầu nhập học

The South Australian Centre tuyển sinh đại học (SATAC) nhận và xử lý các ứng dụng cho nhập học cho trường Đại học Charles Darwin Higher Education sinh viên tương lai.

Yêu cầu tiếng Anh cho sinh viên quốc tế

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Kiến thức giả định
Giai đoạn 2: Toán-Nghiên cứu

Công nhận chuyên nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp của dân, điện và điện tử và các dòng cơ khí có đủ điều kiện cho các thành viên của kỹ sư Úc ở cấp độ của kỹ sư chuyên nghiệp.

Các dòng kỹ thuật hóa học được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu công nhận bởi các kỹ sư Úc ở cấp độ của kỹ sư chuyên nghiệp và công nhận hiện đang được tìm kiếm. Công nhận của bất kỳ chuyên môn kỹ thuật mới xảy ra trong năm đầu tiên nó được cung cấp. Công nhận như là tạm thời cho đến sản xuất sinh viên tốt nghiệp khóa học đầu tiên của nó.

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp tồn tại trong thiết kế và xây dựng, các tòa nhà và quy hoạch đô thị, hình thức mới và năng lượng bền vững, kiểm soát kỹ thuật số, điều khiển máy tính của máy, cung cấp nước và xử lý, bảo vệ môi trường, quản lý, tiếp thị và tư vấn kỹ thuật.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Charles Darwin University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Tháng 1 2020
Duration
4 - 8 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date