Yêu cầu nhập

  • trình độ tương đương khác như được công nhận bởi chính phủ Malaysia

công nhận

Quan hệ đối tác công nghiệp

  • Quản lý dự án
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 11 các khóa học tại Manipal International University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date