Read the Official Description

Là một tổ chức giáo dục đại học kỹ thuật, Cơ khí Khoa (FKM) hiện đang cung cấp các chương trình học tập ở cấp độ đầu tiên, chương trình thạc sĩ của nghiên cứu cũng như một chương trình bằng tốt nghiệp để đào tạo những người trong Cơ khí.

Các chương trình hiện đang được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định kỹ thuật (EAC) cho độ đầu tiên và bởi Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) cho bằng tốt nghiệp. Thời gian cho các khóa học được cung cấp là 4 năm ở cấp độ đầu tiên và các yêu cầu đầu vào là Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) hoặc chương trình trúng tuyển hoặc trình độ khác theo sự chấp thuận của Thượng viện UTeM. Trong khi đó, trong suốt thời gian của chương trình bằng tốt nghiệp là 3 năm. Các phương tiện giảng dạy và tài liệu tham khảo là tiếng Bahasa Melayu và tiếng Anh.

Trong giảng dạy và học tập, FKM có giảng viên và các nhà nghiên cứu là các chuyên gia trong lĩnh vực của mình cũng như có kinh nghiệm công nghiệp rộng. Trong tương lai, đó là mong rằng hầu hết các cán bộ giảng viên trong từng bộ phận có đủ điều kiện về mặt chuyên môn. Chương trình Diploma được hỗ trợ bởi tất cả các cán bộ giảng viên cũng được tham gia vào chương trình đại học. Tất cả các chương trình đầu tiên, mức độ trải qua một cấu trúc giáo trình chung cho bốn học kỳ đầu tiên. Những chương trình đào tạo bao gồm các khóa học cốt lõi và bắt buộc trường đại học. Trong năm thứ 3, sinh viên sẽ trải qua các chương trình giáo trình cốt lõi trong đó bao gồm chuyên môn cũng như các môn học bắt buộc. Học sinh sẽ được yêu cầu phải trải qua đào tạo nghiệp ít nhất 12 tuần, học kỳ tại ngắn (sau khi học kỳ 6) trong một số ngành. Mục tiêu là để nâng cao hơn nữa kiến ​​thức và kỹ thuật lý thuyết và cũng như các kỹ năng thực tế của họ. Dự kiến ​​đào tạo này sẽ trang bị cho sinh viên tốt nghiệp với những kiến ​​thức kỹ thuật của Kỹ thuật cơ khí và các kỹ năng và một sự nghiệp thực sự trong ngành công nghiệp môi trường tiên tiến. Các sinh viên năm thứ tư thực hiện dự án năm cuối cùng của họ trong lĩnh vực Cơ khí.

Program taught in:
Anh

See 17 more programs offered by Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
13,438
cho năm đầu tiên. 12,770.00 RM cho năm tiếp theo.
Deadline
By locations
By date