KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Kỹ thuật môi trường là ngành kỹ thuật tập trung vào việc bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu chất thải và ô nhiễm.

Moi-truong-lam-giau-khong-kho.jpg

Kỹ thuật môi trường cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức về các quá trình hóa học, vật lý và sinh học trong kiểm soát ô nhiễm môi trường

Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức về các quy trình hóa học, vật lý và sinh học trong kiểm soát ô nhiễm môi trường; kỹ thuật và quản lý vận hành xây dựng hoặc hệ thống kiểm soát môi trường như xử lý nước thải đô thị và công nghiệp; kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và chất độc; và tái chế, tái sử dụng, gia hạn chất thải, v.v.

CÁC CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này có liên quan đến những nỗ lực cải thiện tái chế, xử lý chất thải, y tế công cộng và kiểm soát ô nhiễm không khí và nước.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát hoặc khắc phục các nguy cơ môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau có liên quan (nhưng không giới hạn):

 • Thiết kế và đánh giá hệ thống kiểm soát xói lở
 • Hệ thống và quy trình quản lý và sử dụng chất thải
 • Thiết kế và quản lý hệ thống kiểm soát nước
 • Kiểm tra, đánh giá và báo cáo tuân thủ quy định
 • Giám sát chất lượng không khí, đo lường và phát xạ khí thải, giảm thiểu ô nhiễm không khí và kiểm soát, và mô hình phân tán không khí
 • Thiết kế nhà ở động vật
 • Quản lý môi trường
 • Nhân chứng chuyên gia

CƠ HỘI CHUYỂN GIAO ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI HỌC ĐẾN CHÚNG TÔI

Sinh viên có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1:

Sinh viên theo học tại ĐHBK - ĐH Bach Khoa University trong 4 năm và lấy bằng Cử nhân Kỹ thuật Môi trường do ĐHBK - ĐH Bach Khoa University trao tặng

Lựa chọn 2:

Sau khi hoàn thành 02 năm tại ĐHBK - ĐH Bach Khoa University , sinh viên có đủ điều kiện tài chính và học thuật có thể chuyển tiếp lên các trường đại học đối tác sau 02 năm để hoàn thành chương trình Cử nhân. Bằng cử nhân chính thức được trao bởi các trường đại học đối tác.

BKU hiện đang làm việc để kết hợp chương trình với các trường đại học đối tác của chúng tôi ở Mỹ và Úc. Thông tin sẽ sớm được cập nhật.

CƠ CẤU LẬP KẾ HOẠCH

 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật môi trường do ĐHBK Bach Khoa University trao tặng
 • Thời gian đào tạo: 04 năm tại ĐHBK - ĐH Bach Khoa University
 • Khuôn viên: HCMUT - Khuôn viên trường Bach Khoa University (Để biết thêm thông tin về khuôn viên trường Bach Khoa University , vui lòng ghé thăm khuôn viên của chúng tôi)

Danh sách khóa học

Nhiệt động lực học và truyền nhiệt

Vui lòng liên hệ hoặc truy cập trang web của ĐHBK - ĐH Bach Khoa University để biết thêm thông tin.

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Ho Chi Minh City University of Technology

Xem 13 các khóa học tại Ho Chi Minh City University of Technology »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười một 3, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
3,600 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019