Cử nhân Kỹ thuật Kỹ thuật viễn thông (bằng tiếng Anh)

Độ dài: 4 năm

Học phí: RMB18000 mỗi năm học

Hướng dẫn Ngôn ngữ: Anh

Chương trình giảng dạy

 • Xác suất, biến ngẫu nhiên và quá trình Stochastic
 • Tín hiệu và hệ thống
 • Kỹ thuật xử lý tín hiệu
 • Hệ thống truyền thông
 • Mạng truyền thông
 • Mạng quang
 • Mạng máy tính và truyền thông
 • Instrumentation điện tử
 • Giới thiệu về lập trình Java
 • Hệ điều hành
 • Truyền thông di động
 • Xử lý tín hiệu trong hệ thống di động

Mô tả chương trình

Chương trình này đã được tạo ra để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng của ngày hôm nay cho sinh viên được đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế, như là kết quả của tăng trưởng toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế khác nhau. Học sinh sẽ phát triển khả năng để hoạt động kinh tế và kinh doanh quốc tế, hệ thống về các lý thuyết cơ bản của kinh tế quốc tế, xây dựng một nền tảng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh quốc tế và các quy tắc thương mại quốc tế, và được chuẩn bị tốt cho sự phức tạp trong các tổ chức kinh doanh quốc tế. Triển vọng nghề nghiệp thường bao gồm các cơ hội việc làm trong các cơ quan chính phủ, các tổ chức kinh tế và thương mại nước ngoài, và các vị trí liên quan đến xuất nhập khẩu thương mại, đàm phán kinh doanh quốc tế, quản lý ngoại thương, marketing quốc tế tại các công ty trong nước và đa quốc gia ở Trung Quốc hay ở nước ngoài.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Hangzhou Dianzi University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
18,000 CNY
mỗi năm học
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date