Cử nhân Khoa học Kỹ thuật máy tính chuẩn bị sinh viên để trở thành kỹ sư, những người hiểu cả hai mặt của giao diện phần cứng phần mềm, từ thiết kế mạch để phát triển hệ điều hành. Đa ngành trong phạm vi, các BS trong chương trình đào tạo Kỹ thuật Máy tính tích hợp các lĩnh vực kỹ thuật điện và khoa học máy tính. Chương trình này chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp duy nhất để thiết kế và phát triển nhúng, hệ thống kỹ thuật số, và máy tính. Sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng Kỹ sư máy tính là có tay nghề cao và rất phù hợp cho các ngành đòi hỏi công nghệ phần cứng và phần mềm tiên tiến.

Tuyển sinh Thông tin

Các ứng viên của Cử nhân Khoa học trong chương trình Kỹ thuật Máy tính phải hoàn toán qua pre-calculus trước khi tham dự trỏ DigiPen.

Tổng quan về chương trình

Giống như học sinh trong chương trình khác trỏ DigiPen của, dấu ấn của các BS trong Chương trình Kỹ thuật Máy tính là một loạt các dự án học kỳ kéo dài và kéo dài hàng năm, nơi sinh viên nhận được thông tin phản hồi và đánh giá quan trọng từ những giảng viên là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Khi họ phát triển thông qua các chương trình, sinh viên có quyền kiểm soát ngày càng sáng tạo hơn so với các dự án của mình và chịu trách nhiệm lựa chọn thành phần, thiết kế, thử nghiệm, và thực hiện.

Các dự án này bổ sung cho môn học nghiêm ngặt trong khoa học máy tính, kỹ thuật, toán học và vật lý. Một số trong những chủ đề chính bao gồm: - các khóa học vật lý tính toán dựa trên cơ học, sóng, và điện từ trường & - môn toán trong đại số tuyến tính, giải tích, phương trình vi phân, toán rời rạc, và thống kê.

  • Khóa học kỹ thuật trong thiết kế kỹ thuật số và analog điện mạch, vi xử lý, vi điều khiển, hệ thống nhúng, hệ điều hành thời gian thực, hệ thống kiểm soát và xử lý tín hiệu kỹ thuật số.
  • Khóa học khoa học máy tính trong lập trình, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, xử lý ảnh, và trí tuệ nhân tạo.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 7 các khóa học tại DigiPen Institute of Technology »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Deadline
Trường liên hệ
Rolling-admissions. DigiPen has a priority deadline of February 1 for new applications to be considered for the Merit Scholarship. The primary deadline for this scholarship is April 1.
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Rolling-admissions. DigiPen has a priority deadline of February 1 for new applications to be considered for the Merit Scholarship. The primary deadline for this scholarship is April 1.
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Rolling-admissions. DigiPen has a priority deadline of February 1 for new applications to be considered for the Merit Scholarship. The primary deadline for this scholarship is April 1.
End Date