Read the Official Description

Tất nhiên kết quả học tập

Kết quả học tập của khóa học này là để sản xuất sinh viên tốt nghiệp cao kiến ​​thức và chuyên môn cao trong lĩnh vực an ninh liên quan đến khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực về kiến ​​thức chuyên ngành tiên tiến và kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt, cấu hình, thực hiện, quản lý, duy trì và giám sát các cơ sở hạ tầng an ninh.


Học sinh được chuẩn bị với các đối tượng công nghệ thông tin cơ bản và họ được tiếp xúc với các đối tượng cao cấp mà bao gồm các phân tích, thiết kế và sản xuất các chính sách pháp luật về an ninh không gian mạng và chính sách bảo mật vật lý. Sinh viên tốt nghiệp có thể đạt được sự công nhận từ cơ quan chuyên môn và có thể đóng góp vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh, phát triển kinh tế và xã hội của Malaysia trong một vài thập kỷ tới.

Triển vọng nghề nghiệp

Một loạt các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bảo mật máy tính. Trong số các cơ hội nghề nghiệp như, Công nghệ thông tin điều hành, hệ thống phân tích, quản lý an ninh mạng / quản trị, hệ thống an ninh, quản lý / quản trị, CNTT Quản lý dự án, kỹ sư an ninh mạng, an ninh mạng điều hành, hệ thống Tư vấn / Network Security, và nghiên cứu.

Kết quả học tập

Mục đích của FTMK để tiến hành các Cử nhân Khoa học máy tính Chương trình (bảo mật máy tính) là để sản xuất sinh viên với các đặc điểm sau: - Có khả năng thực hiện các kiến ​​thức đã học trong Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin.

  • Có khả năng phân tích, tạo ra và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Có khả năng phân tích, tạo, lắp ráp, cấu hình, thực hiện, quản lý, duy trì và quản lý cơ sở hạ tầng mạng lưới và an ninh.
  • Có khả năng để phát triển các ứng dụng mạng máy tính trước.
  • Có khả năng để có được sự công nhận từ cơ quan chuyên môn.
  • Có khả năng để giải quyết các vấn đề nghiêm túc và sáng tạo, và có thể giao tiếp một cách hiệu quả.
  • Có khả năng để đóng góp kỹ năng cá nhân hoặc nhóm trong các ngành và lĩnh vực khác nhau.
  • Có khả năng để phản ánh lòng tự trọng cao, đạo đức mạnh mẽ, giá trị đạo đức, kỹ năng lãnh đạo tinh thần kinh doanh.
  • Có khả năng để tự học hỏi không ngừng để có được kiến ​​thức và kỹ năng.
Program taught in:
Anh

See 17 more programs offered by Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
12,438
cho năm đầu tiên. 11,770.00 RM cho năm tiếp theo.
Deadline
By locations
By date