Read the Official Description

Tất nhiên kết quả học tập

Cử nhân Khoa học Máy tính (trí tuệ nhân tạo) chương trình học được cung cấp để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp với một sự hiểu biết thấu đáo và kỹ năng vượt trội của khoa học máy tính, đặc biệt là trong công nghệ thông tin & Truyền thông. Sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ được trang bị các kỹ năng kiến ​​thức và kỹ thuật khoa học tiên tiến trong Artificial Intelligence để đáp ứng nhu cầu công nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người máy và sản xuất.

Triển vọng nghề nghiệp

Loạt các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành trí tuệ nhân tạo cũng có thể theo đuổi các nghiên cứu sau đại học của họ. Trong số các cơ hội nghề nghiệp như kỹ sư kiến ​​thức, hệ thống thông minh hoặc phát triển các hệ thống chuyên gia, chuyên gia phân tích hệ thống, hệ thống lập trình, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, tư vấn phần mềm, khoa học máy tính, và nhà nghiên cứu.

Kết quả học tập

Mục đích của FTMK để tiến hành Cử nhân Khoa học Máy tính (Artificial Intelligence) chương trình là để sản xuất sinh viên với các đặc điểm sau: - Có khả năng để có được và áp dụng kiến ​​thức về khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

  • Có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Có khả năng áp dụng các kỹ thuật thông minh nhân tạo như tìm kiếm kỹ thuật, logic mờ, mạng nơron, tính toán tiến hóa, học máy, và đại lý thông minh khi phát triển một hệ thống.
  • Được trang bị những kỹ năng để phát triển một hệ thống riêng lẻ hoặc trong một nhóm dựa trên trí thông minh nhân tạo như hệ thống thông minh, hệ chuyên gia, hệ thống đại lý thông minh và hệ thống robot.
  • Có khả năng để tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan và dựa vào trí thông minh nhân tạo.
  • Có khả năng suy nghĩ sáng tạo và phê bình trong giải quyết vấn đề và có thể giao tiếp một cách hiệu quả để cung cấp những ý tưởng.
  • Có khả năng để đóng góp kỹ năng cá nhân hoặc theo nhóm trong các ngành, lĩnh vực khác nhau.
  • Có khả năng trình bày các kỹ năng cá tính, đạo đức, lãnh đạo và tinh thần kinh doanh tốt.
  • Có khả năng để tự học hỏi không ngừng để có được kiến ​​thức và kỹ năng.
Program taught in:
Anh

See 17 more programs offered by Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
12,438
cho năm đầu tiên. 11,770.00 RM cho năm tiếp theo.
Deadline
By locations
By date