Read the Official Description

Cử nhân Khoa học Máy tính

&nbsp

Sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính và phát triển phần mềm. Khóa học tập trung vào các kích thước thực tế và lý thuyết của khoa học máy tính. Học sinh lựa chọn chính của họ từ các lĩnh vực sau: - Khoa học máy tính - Trò chơi Lập trình - Công nghệ phần mềm Học sinh có thể chọn để chọn một lớn thứ hai từ bất kỳ ở trên, bảo mật máy tính, Công nghệ thông tin, hoặc một chính trong một kỷ luật bên ngoài của an ninh và máy tính.

&nbsp


Nghề nghiệp liên quan


Lập trình máy tính, Cán bộ Hỗ trợ máy tính, ứng dụng phát triển, phân tích hệ thống, thương mại điện tử phát triển, kỹ sư phần mềm, phần mềm thiết kế, quản lý dự án, trò chơi phát triển, mô phỏng thiết kế

&nbsp


Nghiên cứu sâu hơn


Sinh viên quan tâm đến tiến xa hơn trong lĩnh vực này có thể lựa chọn học chương trình Cử nhân Khoa học máy tính danh dự.



Cử nhân Khoa học Máy tính


Sinh viên có thể học tập đơn vị trong các lĩnh vực sau như là một phần của khóa học này:


• Khoa học Máy tính

• Trò ​​chơi lập trình

• Công nghệ phần mềm

• Bảo mật máy tính

• Công nghệ thông tin

See 5 more programs offered by Edith Cowan University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date