Các chương trình khoa học máy tính tại Drury được thiết kế để chuẩn bị học sinh cho nghề nghiệp trong lập trình máy tính. Trẻ vị thành niên trong khoa học máy tính cho phép sinh viên kết hợp nghiên cứu của họ về phát triển phần mềm với chuyên ngành trong các lĩnh vực của họ mong muốn các ứng dụng, chuẩn bị các sinh viên cho các vị trí chuyên môn khác nhau có liên quan đến lập trình máy tính như là một thành phần.

Tất cả các điều kiện tiên quyết phải được hoàn thành trước khi tuyển sinh vào các khóa sau.

 • toán học rời rạc
 • Giới thiệu về Khoa học Máy tính
 • cấu trúc dữ liệu
 • ALGORITHMS
 • Web và ứng dụng di động phát triển
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • công nghệ phần mềm
 • Nghiên cứu và phát triển

Chọn một trong những điều sau đây (3 giờ)

 • Hệ điều hành
 • Tổ chức máy tính

Chọn một trong những điều sau đây (3 giờ)

 • Lý thuyết ngôn ngữ chính thức
 • Compiler Theory

Đê

 • thiết bị điện tử

Chuyên ngành toán học có thể thay thế MATH 234 với CSCI 241 và CSCI 262.

Học sinh quan tâm đến học viên ngành khoa học máy tính được khuyến khích để hoàn thành một trẻ vị thành niên trong toán học, bao gồm cả đại số tuyến tính và khác biệt giữa các phương trình. Nghiên cứu sau đại học trong phân tích các thuật toán và các nghiên cứu về lý thuyết computability đòi hỏi một sự hiểu biết tiên tiến của toán học.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 7 các khóa học tại Drury University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date