Read the Official Description

Cử nhân Khoa học Máy tính

Sự nhấn mạnh ở đây là tính toán khoa học và giải quyết vấn đề. Học sinh phát triển mạnh trong lập trình - khả năng để hướng dẫn các máy tính - để các máy (không nhất thiết người) là hiệu quả hơn. Học sinh tìm hiểu các kỹ thuật để làm cho các thiết bị phần cứng (máy tính, robot vv) thực hiện nhiệm vụ mà họ chưa bao giờ làm trước đó, nhưng luôn capable.These thể có những cách mới của đại diện hoặc chuyển dữ liệu từ một nguồn khác, phù hợp nhiều dữ liệu hơn trong không gian ít hơn, mã hóa dữ liệu, vv

Học sinh phải lựa chọn giữa một "lớn" và một "khu vực". Đơn giản chỉ cần đặt, một "lớn" yêu cầu bạn khai báo một lĩnh vực nhỏ của nghiên cứu hoặc quan trọng thứ hai. Người chưa thành niên thường là một nhóm, ngăn nắp của 7-8 các khóa học mà có thể phải được thực hiện trong chuỗi thích hợp. Một "khu vực" không yêu cầu trẻ vị thành niên. Trong trường hợp này, bạn sẽ có chỗ cho 4-5 môn mà phải được thực hiện với sự chấp thuận của cố vấn của bạn.

Lựa chọn thay thế điển hình cho trẻ vị thành niên bao gồm Toán, Kinh doanh, Hệ thống thông tin máy tính. Nhưng có rất nhiều để lựa chọn. Chăm sóc phải được thực hiện theo trình tự mà trong đó các khóa học sẽ được thực hiện. Học sinh không thể đủ khả năng để đưa ra quyết định cho đến năm cuối cấp của họ khi họ có thể không có khả năng để có được tất cả các lớp cần thiết để hoàn thành việc nhỏ trong một học kỳ hoặc hai. Hãy tham khảo ý kiến ​​cố vấn trong chương trình nhỏ.

Các tùy chọn chính là đặc biệt hấp dẫn cho sinh viên quay trở lại với một mức độ thứ hai. Sinh viên này phải hoàn thành một hợp đồng bằng riêng biệt mà sẽ đáp ứng yêu cầu của chương trình Khoa học Máy tính hoàn toàn. Hãy tham khảo ý kiến ​​với chủ tịch của bộ phận này.

Năng lực cốt lõi: Lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu, SQL, điện toán di động, hệ điều hành, thiết kế thuật toán, công nghệ phần mềm.

Sử dụng lao động tiêu biểu: Các nhà sản xuất hệ thống phòng thủ (triển khai và kiểm soát tên lửa), hệ thống điều khiển (thiết kế máy NC), hệ điều hành, phần mềm viễn thám, ứng dụng Aerospace Robotics, lập trình trò chơi và nhiều người khác. Gần đây có rất nhiều quan tâm cho chuyên ngành Khoa học máy tính trong ngành công nghiệp phần mềm phát triển trong sinh học gọi là sinh học.

Program taught in:
Anh

See 5 more programs offered by Murray State University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date