Cử nhân khoa học trong các hệ thống thông tin máy tính

Grambling State University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân khoa học trong các hệ thống thông tin máy tính

Grambling State University

Nhiệm vụ

Các chương trình Hệ thống thông tin máy tính được thiết kế để chuẩn bị học sinh cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực năng động của hệ thống và Công nghệ thông tin. Các bộ phận tìm kiếm để đạt được nhiệm vụ này bởi các mục tiêu sau: - Cung cấp hướng dẫn cho việc phát triển các kỹ năng kỹ thuật và cơ sở kiến ​​thức cần thiết cho các lĩnh vực thay đổi của CIS; - Cung cấp các cơ hội cho học sinh phát triển khả năng tư duy phê phán và lý do hợp lý; - Nhấn mạnh phát triển cá nhân trong một nỗ lực để chuẩn bị học sinh cho việc làm và / hoặc nghiên cứu sau đại học.

Các bằng Cử nhân Khoa học với chuyên ngành Hệ thống thông tin máy tính sẽ được trao cho những sinh viên hoàn thành chương trình học kỳ giờ 125 giờ trong các hệ thống thông tin máy tính và đáp ứng được các trường Đại học và Cao đẳng các yêu cầu kinh doanh để tốt nghiệp.

Tài phòng ban:

Các bộ phận cung cấp hỗ trợ trong việc đảm bảo thực tập / co - op cơ hội tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước, học bổng, tư vấn nghề nghiệp, câu lạc bộ sinh viên và các hoạt động cũng như các chuyến đi thực địa và các cuộc hội thảo.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Grambling, Louisiana
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - Grambling, Louisiana
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ