Read the Official Description

Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình này là để phát triển học tập, xã hội, và các kỹ năng kỹ thuật của sinh viên để họ có thể hoạt động hiệu quả trong lập trình phân tích, quản lý dự án, và nghề nghiệp khác có liên quan. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân văn bằng Khoa học Công nghệ phần mềm.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ hội đủ điều kiện cho việc nhập cảnh cấp như kỹ sư thực hành. Nghề nghiệp có thể được tìm thấy trong nhiều ngành công nghiệp kỹ thuật sử dụng các phần mềm và dữ liệu hệ thống, chẳng hạn như thông tin liên lạc, Internet, sản xuất, và y tế.

Chiều dài của Chương trình

Chương trình này thường phải mất bốn năm gồm 12 học kỳ, mỗi bao gồm hai nhiệm kỳ 8 tuần. Thời gian tối thiểu để hoàn thành chương trình là 48 tháng (192 tuần, 16 tuần nghỉ). Học sinh phải hoàn tất văn bằng của sư cộng với tối thiểu là 66,0 giờ tín dụng, với tổng cộng 131,5 giờ tín dụng. Các chương trình hoàn chỉnh bao gồm khoảng 2190 giờ, trong đó bao gồm 1.755 giờ lý thuyết và 435 giờ trong phòng thí nghiệm.

Yêu cầu

Ứng dụng dành cho những người đã kiếm được Associate of Applied Science Missouri Tech của Công nghệ phần mềm bằng hoặc tương đương.

Ngày Bắt đầu học kỳ

Lớp học bắt đầu mỗi 8 tuần.

Lịch học

Thứ Hai đến thứ Năm, 8:00-1:50, hay thứ Hai đến thứ Năm, 17:00-22:50

Học Hệ thống Resource Giờ

Thứ Hai đến thứ Năm, 8:00-11:00, Thứ Sáu, 8:00-5:00, và Thứ Bảy 9:00-01:00

Program taught in:
Anh

See 2 more programs offered by Missouri Tech »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date