Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình này là cung cấp cho sinh viên với một sự kết hợp của kiến ​​thức, kinh nghiệm thực tiễn và ứng dụng của lý thuyết công nghệ thông tin. Chương trình giữ nhịp với sự thay đổi công nghệ và hoạt động kinh doanh liên quan bằng cách cung cấp các khóa học trong các lĩnh vực như phân tích hệ thống, các ứng dụng Web, một số ngôn ngữ lập trình, đồ họa và thiết kế giao diện người dùng. Các chương trình giảng dạy nhấn mạnh kỹ năng định lượng và thông tin liên lạc cũng như cung cấp một nền tảng trong các môi trường doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân văn bằng của Khoa học Công nghệ Thông tin.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ đủ điều kiện để làm việc như các ứng dụng phần mềm máy tính entry-level kỹ sư, máy tính và hệ thống thông tin quản lý, các nhà phân tích hệ thống máy tính, hệ thống mạng lưới các chuyên gia, kỹ sư hệ thống và phần mềm máy tính.

Chiều dài của Chương trình

Chương trình này thường phải mất bốn năm gồm 12 học kỳ, mỗi bao gồm hai nhiệm kỳ 8 tuần. Thời gian tối thiểu để hoàn thành chương trình là 48 tháng (192 tuần, 16 tuần nghỉ). Học sinh phải hoàn tất văn bằng của sư cộng với tối thiểu là 55,0 giờ tín dụng, với tổng số 123 giờ tín dụng. Các chương trình hoàn chỉnh bao gồm khoảng 2115 giờ, trong đó bao gồm 1575 giờ lý thuyết và 540 giờ trong phòng thí nghiệm.

Yêu cầu

Ứng dụng dành cho những người đã kiếm được Associate of Applied Science Missouri Tech trong độ Công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Ngày Bắt đầu học kỳ

Lớp học bắt đầu mỗi 8 tuần.

Lịch học

Thứ Hai đến thứ Năm, 8:00-1:50, hay thứ Hai đến thứ Năm, 17:00-22:50

Học Hệ thống Resource Giờ

Thứ Hai đến thứ Năm, 8:00-11:00, Thứ Sáu, 8:00-5:00, và Thứ Bảy 9:00-01:00

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Missouri Tech »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date