Cử nhân Khoa học trong Toán học

Các chương trình toán phấn đấu để hoàn thành sứ mệnh của giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ công cộng Peru State College qua ba mục tiêu. Đầu tiên, chương trình là cung cấp các khóa học toán học nói chung trong hỗ trợ của các ngành và các chương trình được cung cấp bởi Peru State College. Thứ hai, chương trình là cung cấp các khóa học toán học cần thiết cho những sinh viên theo đuổi sự nghiệp giảng dạy trong toán học. Cuối cùng, chương trình là để chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong ngành công nghiệp hoặc theo đuổi công việc sau đại học trong toán học và thống kê.

lựa chọn chương trình

Toán học chính có hai lựa chọn, một lựa chọn Toán và lựa chọn Toán học Giáo dục (lĩnh vực chứng thực). Nếu tùy chọn Toán học Giáo dục được chọn, cần phải chú ý đến các yêu cầu công việc khóa học bổ sung cho lối vào chương trình giáo dục THCS và học kỳ chuyên nghiệp. Toán học là một sự chứng thực địa tại các chương trình giáo dục.

Kết quả học tập

  1. Học sinh sẽ có khả năng cho ngành toán học với sự hiểu biết cũng như khả năng truyền đạt ý tưởng toán học với sự rõ ràng và mạch lạc thông qua viết và nói;
  2. Học sinh sẽ có thể xây dựng một lập luận hợp lý và xây dựng asimple bằng chứng;
  3. Các sinh viên sẽ duy trì và phát triển sự thành thạo về đại số, giải tích, hình học, thống kê và toán học cao hơn;
  4. Học sinh sẽ có thể áp dụng kiến ​​thức và tư duy phê phán thông qua thăm dò, phỏng đoán, và tổng quát về toán học và thống kê;
  5. Học sinh sẽ có thể sử dụng công nghệ máy tính để hỗ trợ giải quyết vấn đề và thúc đẩy sự hiểu biết về ý tưởng toán học.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 12 các khóa học tại Peru State College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date