Cử nhân kinh doanh hoạt et e marketing

Brest Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân kinh doanh hoạt et e marketing

Brest Business School

Trong hơn 30 năm, Bằng các cử nhân trong phát triển kinh doanh (ban đầu được cung cấp bởi các trường học Orléans Kinh doanh và Quản lý) đã được công nhận bởi các doanh nghiệp bằng cách đáp ứng nhu cầu của họ đối với lao động là người linh hoạt, sáng tạo, sáng tạo và hiệu quả trong tổ chức của họ.

vbs

THE THAM KHẢO CHO GIÁO DỤC KINH DOANH

Bằng cách kết hợp đòi hỏi các tiêu chuẩn học thuật và kinh nghiệm nghề nghiệp, các cử nhân trong phát triển kinh doanh của Vannes Business School cho phép sinh viên thể hiện tài năng của mình với một số dự án, dẫn đến cơ hội nghề nghiệp và kinh nghiệm cả ở Pháp và ở nước ngoài.

Đối với học sinh, tham gia chương trình Cử nhân trong phát triển kinh doanh có nghĩa là:

  • Một chương trình giảng dạy thích hợp thực hiện với và cho các doanh nghiệp, thúc đẩy cơ hội việc làm nhanh chóng và thành công.
  • Một chương trình tập trung vào kinh doanh và tiếp thị, với một chuyên môn chưa từng có trong e-du lịch và du lịch bền vững.
  • Một chương trình phát triển một nền văn hóa kỹ thuật số thực.
  • Kinh nghiệm quốc tế hoá.
  • Một hệ thống hoạt động và tập thể, nơi sinh viên là những cầu thủ quan trọng trong việc giáo dục của mình.
  • BẠN!

Trong Cử nhân này trong phát triển kinh doanh, giá trị thực được thêm vào là BẠN! Chúng tôi đi cùng bạn suốt quá trình học của bạn như bạn phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn đi xa hơn: bạn sẽ tận dụng tài năng của bạn và tăng tiềm năng của bạn để trở thành các chuyên gia có hiệu quả, táo bạo, tò mò, và có trách nhiệm mà doanh nghiệp cần.

Chương trình này được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp tại Vannes Business School.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Pháp
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Pháp - Brest, Brittany
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Pháp - Vannes, Brittany
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Pháp - Brest, Brittany
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Pháp - Vannes, Brittany
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ