Việc kinh doanh chính quốc tế dẫn sinh viên để tích hợp kiến ​​thức tài chính quốc tế, quản lý, tiếp thị, sự hiểu biết về các quy trình kinh doanh, như tiến hành trong lĩnh vực phức tạp của kinh doanh quốc tế. Một nghiên cứu kéo dài một học kỳ ở nước ngoài hoặc một tập với một công ty nước ngoài được khuyến khích mạnh mẽ nhưng không bắt buộc. Sinh viên kinh doanh quốc tế có thể theo đuổi sự nghiệp trong một số lĩnh vực như: tổ chức trong nước và nước ngoài tài chính, công ty tiếp thị quốc tế, các công ty thương mại quốc tế, và ký kết hợp đồng và các công ty tư vấn.

Trình tự nhiên - Lớp 2018 và Beyond

Sinh viên năm nhất

  • Conversatio tôi
  • Ngoại ngữ
  • Freshman tiếng Anh (hoặc Khoa học)
  • Kinh tế vi mô
  • Conversatio II
  • Ngoại ngữ
  • Freshman tiếng Anh (hoặc Khoa học)
  • Kinh tế vĩ mô

Thứ hai năm: Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tham Thống kê kinh doanh, tài chính kế toán và quản lý tài chính và quản lý nhân sự. Tùy thuộc vào vị trí ban đầu của họ, họ sẽ hoàn thành yêu cầu ngôn ngữ của họ trong học kỳ này. Khóa học còn lại của họ sẽ được yêu cầu cốt lõi, hoặc các khóa học tự chọn cho một lớn nhỏ hoặc gấp đôi.

Junior vào năm: Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tham Quản lý Kinh doanh quốc tế và Quản lý Tài chính quốc tế (được cung cấp mỗi năm một lần), Kinh doanh quốc tế tự chọn và tự chọn quốc tế. Khóa học còn lại của họ sẽ được yêu cầu cốt lõi, môn tự chọn hoặc các khóa học cho trẻ vị thành niên hoặc hai chuyên ngành và thực tập (s). Một học kỳ hoặc một năm đầy đủ của nghiên cứu ở nước ngoài được khuyến khích mạnh mẽ trong năm nay.

Năm cuối cấp: Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ quản lý tài chính quốc tế nếu nó không được chụp năm Junior. Khóa học còn lại của họ sẽ được yêu cầu cốt lõi, môn tự chọn hoặc các khóa học cho trẻ vị thành niên hoặc hai chuyên ngành và thực tập (s).

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại Saint Anselm College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian