Cử nhân kinh tế và quản lý

Chung

Chương trình mô tả

Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Chương trình cử nhân Kinh tế và Quản lý đào tạo các chuyên gia có thể tận dụng các công nghệ thông tin đặc biệt là trong các công việc quản lý cấp thấp hơn.

Có thể nghiên cứu Quản lý dự án ICT trong cả ba hình thức học tiếng Séc hoặc tiếng Anh qua một chương trình học tiêu chuẩn 3 năm.


Thông tin cá nhân của Graduate

Sinh viên tốt nghiệp từ lĩnh vực này có thể làm việc như những người quản lý hoặc các chuyên gia về mức độ quản lý hoặc quản lý chiến thuật của các tổ chức và tổ chức sản xuất và phi sản xuất, có tiềm năng phát triển và tăng trưởng chuyên nghiệp.

Đạt tiêu chuẩn cho việc làm trong

  • Ngân hàng đầu tư
  • Tài chính
  • Tiếp thị
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý bán hàng
  • Kế toán
  • Kiểm soát

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã sẵn sàng để học MBA liên quan hoặc các chương trình thạc sĩ khác tại các trường đại học.


Các hình thức học tập

  •     Học toàn thời gian
  •     Bán thời gian nghiên cứu
  •     Nghiên cứu cá nhân
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Unicorn College is a private college, offering high-quality bachelor-degree education in information and communication technologies, economics and management.

Unicorn College is a private college, offering high-quality bachelor-degree education in information and communication technologies, economics and management. Đọc ít hơn