KINH DOANH ÂM NHẠC

Các chương trình kinh doanh âm nhạc được thiết kế để được cả hai học tập và thực hiện: Mục tiêu của chúng tôi là để chuẩn bị học sinh cho sự sẵn sàng nghề từ một quan điểm Kinh Thánh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh âm nhạc (xuất bản, quản lý, xúc tiến du lịch, tiếp thị và hãng thu âm hoạt động). sinh viên kinh doanh âm nhạc sẽ phát triển kỹ năng kinh doanh cơ bản (trong các lĩnh vực như truyền thông, marketing, tài chính, vv) và tìm hiểu về ngành công nghiệp âm nhạc tại vĩ mô và vi lượng.

Chương trình cũng có tính năng chuẩn bị và làm việc trong vấn đề hợp đồng và pháp luật, công tác quản lý của các nghệ sĩ và sự kiện / xúc tiến du lịch và quy hoạch. Tất cả các lĩnh vực tìm outworking thực tế của họ trong mối quan hệ liên tục với Madison Dòng Records, hãng thu âm phi lợi nhuận được thành lập bởi Visible Âm nhạc College.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Visible Music College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date