Cử nhân mỹ thuật ứng dụng trong sản xuất âm nhạc

Visible Music College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân mỹ thuật ứng dụng trong sản xuất âm nhạc

Visible Music College

SẢN XUẤT MUSIC

Các chương trình sản xuất âm nhạc được thiết kế để chuẩn bị các kỹ sư âm thanh và nhà sản xuất cho sự sẵn sàng nghề từ một quan điểm Kitô giáo. Chương trình này được thiết kế để giới thiệu sinh viên đến các công cụ và kỹ thuật sử dụng để sản xuất âm nhạc trong phòng thu hiện đại, trong khi nuôi dưỡng niềm đam mê của học sinh để phục vụ cho nhà thờ hay ngành công nghiệp với nhân vật Kitô giáo. Học sinh sẽ đạt được một kiến ​​thức chuyên sâu của công nghệ hiện nay, các kỹ thuật và kỹ năng sản xuất nhạc ghi âm. sinh viên sản xuất âm nhạc sẽ chịu trách nhiệm về kỹ thuật thu vào học sinh và xử lý âm thanh trực tiếp tại bất kỳ sự kiện cho Visible nhạc College. Kỹ năng và kiến ​​thức thu được trong chương trình trang bị cho học sinh làm việc như các nhà sản xuất, kỹ sư, hoặc để tạo ra một doanh nghiệp studio mới, và tập trung vào việc sử dụng các chương trình chuẩn công nghiệp (Logic và ProTools).

Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ:

  • Có thể tìm thấy việc làm tốt trong hãng, địa điểm âm thanh trực tiếp, cơ sở vật chất sau sản xuất, các công ty sản xuất, phương tiện truyền thông phát sóng, hoặc nỗ lực kinh doanh;
  • Có khả năng giám sát và thực thi studio và sống trách nhiệm âm thanh với năng lực, tính chuyên nghiệp, và khiêm nhường;
  • Có một sự hiểu biết thấu đáo về cách các cơ chế âm thanh áp dụng các kỹ thuật thu âm hiện đại và sống tăng cường âm thanh.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Memphis, Tennessee
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Memphis, Tennessee
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ