Cử nhân Mỹ thuật (kịch)

Cử nhân Mỹ thuật (kịch) cung cấp đào tạo trong nhiều khía cạnh của kịch thông qua các bài giảng, các lớp học, chiếu phim, thiết lập kinh nghiệm và các mô-đun chuyên sâu. Học sinh thực hiện các đơn vị trong văn bản điện ảnh, viết TV, thích ứng, văn bản cho các trò chơi và nội dung web, và tham dự các hội thảo với bằng Cử nhân Mỹ thuật (phim và truyền hình) chỉ đạo các học sinh phát triển một quan điểm công nghiệp rộng hơn và hình thành quan hệ đối tác sáng tạo.

Học sinh cũng thực hiện các đối tượng nghiên cứu quan trọng giới thiệu họ đến thực hành tự phản chiếu quan trọng trong bối cảnh nghệ thuật đương đại rộng lớn hơn thực hành, cũng như cơ hội lựa chọn các môn tự chọn từ các chuyên ngành khác qua trường Cao đẳng Nghệ thuật bang Victoria, và Đại học Melbourne.

Khi kết thúc ba năm, bạn sẽ có thể viết chuyên nghiệp cho các phương tiện truyền thông màn hình khác nhau và đã có được một cơ sở vững chắc trong nhiều kỹ năng chung chung như trình bày công tác chuyên môn, cho và nhận phản hồi và làm việc theo nhóm sáng tạo.

Sinh viên tốt nghiệp có thành công trong các liên hoan phim trong nước và quốc tế, giành được nhiều giải thưởng với các sản phẩm của họ. Sinh viên tốt nghiệp, làm việc trong ngành công nghiệp, có thể làm việc ban đầu trong một công suất trợ lý là dịch giả tự do. Nhiều sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi phát triển các hồ sơ nghề nghiệp trong ngành công nghiệp phim, truyền hình hoặc đồng minh.


Duration:

  • 3 năm, toàn thời gian
  • Không có tùy chọn bán thời gian


Entry:

  • Học kỳ Một
  • Không có mục nhập giữa năm hoặc deferrals


Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Cinematic Viết
  • TV Viết
  • Thích ứng cho điện ảnh và truyền hình
  • Viết Games Nội dung
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại Victorian College of the Arts »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date