Cử nhân Mỹ thuật - Gốm sứ

&nbsp

Gốm sứ chương trình được thiết kế để cung cấp cho bạn một sự hiểu biết của con tàu, điêu khắc và gốm kiến ​​trúc. Khi bạn khám phá những yếu tố này, bạn sẽ xem xét mối quan hệ giữa thiết kế, vật liệu, màu sắc, quy trình, và kỹ thuật. Một nhận thức về các vấn đề lịch sử và đương đại trong gốm và mối quan hệ của họ với các bài thuyết giảng khác (chẳng hạn như mỹ thuật, thiết kế, và kiến ​​trúc) sẽ giúp phát triển một quan điểm thông tin về công việc của bạn.


NSCAD Gốm sứ sinh viên tốt nghiệp đã thiết lập thành công xưởng thực hành quốc tế đóng góp vào hồ sơ cá nhân của gốm sứ Canada.

&nbsp

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi là nhà văn, nhà phê bình, giám tuyển, nghệ thuật quản trị viên trong
phòng triển lãm và viện bảo tàng, và các nhà thiết kế cho ngành công nghiệp. Nhiều nghiên cứu trong các chương trình sau đại học có uy tín và giảng dạy trong các trường cao đẳng / đại học trên khắp Bắc Mỹ.

&nbsp


Thiết bị


• Một lựa chọn rộng lớn của bánh xe thợ gốm

• Không gian mở, thông gió đầy đủ chuyển đổi bến tàu kho

• Năm cao hiệu quả sử dụng, máy tính điều khiển Blaauw lò

• Sáu Cone Nghệ thuật điện lò nung

• Trạm nghiền

• Trang bị đầy đủ men nhà bếp và phòng thí nghiệm men

Xem 8 các khóa học tại NSCAD University - Nova Scotia College of Art and Design »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019