Cử nhân Mỹ thuật - Intermedia

&nbsp

Chương trình Intermedia cung cấp cho bạn cơ hội để khám phá thực hành liên ngành, hợp tác nghiên cứu, và các vấn đề về khái niệm và xã hội trong một loạt các phương tiện truyền thông nghệ thuật bao gồm cả phim ảnh, video, lắp đặt, nghệ thuật trình diễn, âm thanh, kỹ thuật số phương tiện truyền thông, và nhiếp ảnh.

&nbsp

Phương pháp tiếp cận lai nghệ thuật phương tiện truyền thông sẽ cho phép bạn vẽ trên các kỹ năng cá nhân của bạn cho dù họ mở rộng trên toàn mỹ nghệ, thiết kế, thủ công, hoặc các nghiên cứu quan trọng. Với một tập trung studio, chương trình được thúc đẩy thăm dò, tò mò, tri thức khoa học, và phát triển khái niệm.


Sinh viên tốt nghiệp của chương trình Intermedia NSCAD là nghệ sĩ phòng thu thành công làm việc trong các lĩnh vực phim ảnh, video, điện tử và robot, âm thanh, và cài đặt. Những người khác thành lập sự nghiệp như quản trị thư viện, giáo dục cộng đồng, và nghệ thuật nhà văn.Nhiều người theo đuổi các nghiên cứu sau đại học và trở thành nhà phê bình, giám tuyển, và trường cao đẳng / đại học
giáo sư.Thiết bị


Là một sinh viên Intermedia, bạn sẽ có quyền truy cập cho các nhân viên kỹ thuật và cơ sở vật chất Dịch vụ chụp ảnh, trung tâm đa phương tiện và bộ phim, nhưng cũng có thể truy cập các Dịch vụ thiết kế in ấn, và gỗ và các cửa hàng kim loại trong việc hoàn thành công việc của bạn.

Xem 8 các khóa học tại NSCAD University - Nova Scotia College of Art and Design »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019