Cử nhân nghệ thuật

Chung

Chương trình mô tả

Cử nhân Nghệ thuật

Trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia triển lãm. Dạy học sinh cách làm việc với những niềm tin cốt lõi của họ và đặt câu hỏi không phải những gì nghệ thuật đã được nhưng nó là gì và sẽ được. Quản lý một phòng trưng bày nghệ thuật và thiết kế hiển thị sáng tạo. Một nền tảng vững chắc trong lý thuyết nghệ thuật, sản xuất, và những lời chỉ trích sẽ cho phép bạn để theo đuổi con đường khác nhau trong thế giới nghệ thuật.

Thông qua nghiên cứu của bạn, bạn sẽ đạt được sự hiểu biết kỹ thuật và khái niệm của môn nghệ thuật, và đi sâu vào nhiều đối tượng bao gồm cả lịch sử nghệ thuật, hội họa, điêu khắc, đồ gốm, tranh in, nhiếp ảnh và bản vẽ. Bạn sẽ có quyền truy cập đồng hồ tròn cho các cơ sở hàng đầu và trang thiết bị và cơ hội để hiển thị công việc của bạn trong bộ sưu tập nghệ thuật lớn BVU hoặc khu vực triển lãm khác. Sinh viên nghệ thuật cũng có một loạt rộng rãi các quy trình phòng thu có sẵn cho họ, bao gồm đúc nhựa ngoại quan cát, khắc gỗ, chế tạo kim loại và hàn. Là một phần của nghiên cứu của bạn, bạn sẽ phát triển các kỹ năng chuyên môn thông qua các cơ hội thực tập và nghiên cứu ở nước ngoài. Bạn cũng sẽ làm việc cùng với các giáo sư chuyên gia người đang thực hành nghệ sĩ và cam kết giảng dạy, nghiên cứu và học tập suốt đời. Ngoài mài giũa khả năng kỹ thuật và sản xuất làm việc chuyên nghiệp, bạn sẽ học cách suy nghĩ có phê phán, giao tiếp rõ ràng và làm việc một cách sáng tạo.

Khóa học nghệ thuật

Chuyên ngành: 51 tín chỉ

 • ART 201 Art Foundations tôi
 • ART 202 Foundations Art II
 • ART Lịch sử 301 thời tiền sử và Nghệ thuật Trung Cổ
 • ART 302 Renaissance châu Âu để Baroque Lịch sử Nghệ thuật
 • ART 303 chủ nghĩa lãng mạn để hiện đại Lịch sử Nghệ thuật
 • ART 304 hiện đại để Contemporary Art History
 • ART 310 Tranh
 • ART 320 Điêu khắc
 • ART 331 Gốm sứ: Giới thiệu về bánh xe Ném, ART 332 Gốm sứ: Handbuilding và hình thức điêu khắc
 • ART 340 Printmaking: chìm hoặc ART 341 Printmaking: Thạch Bản
 • ART 392 Junior Hội thảo
 • ART 415 chủ đề nâng cao trong hai Art Dimensional
 • ART 425 chủ đề nâng cao trong Three Dimensional Art
 • ART 492 Hội thảo cấp cao
 • ART Exhibition Senior 493

9 giờ tín dụng từ

 • ART 331 Gốm sứ: Giới thiệu về bánh xe Ném, ART 332 Gốm sứ: Handbuilding và hình thức điêu khắc (lớp không được ở trên)
 • ART 340 Printmaking: chìm hoặc ART 341 Printmaking: Thạch Bản (lớp không được ở trên)
 • ART 415 chủ đề nâng cao trong hai Art Dimensional
 • ART 425 chủ đề nâng cao trong Three Dimensional Art
 • ART 460 chi tiết Vẽ
 • ART 495 tập
 • DIGI 101 Media Studio: Photo
 • DIGI 301 chi tiết Nhiếp ảnh kỹ thuật số
 • GDES 349 Thiết kế đồ họa
 • Nghệ thuật và Nghệ thuật Giáo dục chuyên ngành phải kiếm được một lớp cuối cùng của C hay cao hơn trong tất cả các khóa học nghệ thuật.

Lớn trong nghệ thuật với giấy phép giảng dạy (K-8):

Nghệ thuật cộng lớn:

 • EDUC 451 K-8 Art Các phương pháp và kinh nghiệm Dòng
 • EDUC 460 Professional Hội thảo III: Sinh viên Trường tiểu Dạy (K-8 Art
 • Cộng với yêu cầu được liệt kê dưới giáo dục tiểu học và giáo dục cốt lõi

Lớn trong nghệ thuật với giấy phép dạy học (5-12):

Nghệ thuật cộng lớn:

 • SEDU 365 Phương pháp Reading trong khu Content
 • SEDU 401 Phương pháp thứ nghệ thuật giảng dạy và kinh nghiệm Dòng
 • SEDU 490 Professional Hội thảo III: Dạy học sinh THCS
 • Cộng với yêu cầu được liệt kê dưới giáo dục trung học và giáo dục cốt lõi

Lớn trong nghệ thuật với giấy phép giảng dạy (K-8 và 5-12):

Nghệ thuật cộng lớn:

 • EDUC 451 K-8 Art Các phương pháp và kinh nghiệm Dòng
 • EDUC 460 Professional Hội thảo III: Sinh viên Trường tiểu Dạy (K-8 Art)
 • SEDU 365 Reading trong khu Content
 • SEDU 401 Phương pháp thứ nghệ thuật giảng dạy và kinh nghiệm Dòng
 • SEDU 490 Professional Hội thảo III: Dạy học sinh THCS
 • Cộng với yêu cầu được liệt kê dưới giáo dục trung học và giáo dục cốt lõi

Nhỏ trong nghệ thuật: 21 giờ tín dụng

 • ART 201 Art Foundations tôi
 • ART 202 Foundations Art II

9 giờ tín dụng từ

 • ART Lịch sử 301 thời tiền sử và Nghệ thuật Trung Cổ
 • ART 302 Renaissance châu Âu để Baroque Lịch sử Nghệ thuật
 • ART 303 chủ nghĩa lãng mạn để hiện đại Lịch sử Nghệ thuật
 • ART 304 hiện đại để Contemporary Art History

6 giờ tín dụng từ

 • ART 310 Tranh
 • ART 320 Điêu khắc
 • ART 331 Gốm sứ: Giới thiệu về Kinh hoàng Wheel
 • hoặc ART 332 Gốm sứ: Handbuilding và điêu khắc Forms
 • ART 340 Printmaking: chìm hoặc ART 341 Printmaking: Thạch Bản
 • ART 415 chủ đề nâng cao trong hai Art Dimensional
 • ART 425 chủ đề nâng cao trong Three Dimensional Art
 • ART 460 chi tiết Vẽ
 • DIGI 101 Media Studio: Photo
 • DIGI 301 chi tiết Nhiếp ảnh kỹ thuật số

Nhỏ trong Lịch sử Nghệ thuật: 25 giờ tín dụng

 • ART Lịch sử 301 thời tiền sử và Nghệ thuật Trung Cổ
 • ART 302 Renaissance châu Âu để Baroque Lịch sử Nghệ thuật
 • ART 303 chủ nghĩa lãng mạn để hiện đại Lịch sử Nghệ thuật
 • ART 304 hiện đại để Contemporary Art History
 • Nghiên cứu ART 497 Senior Directed
 • HIST 111 nền văn minh thế giới I và HIST 112 nền văn minh thế giới II hoặc HIST 121 Sự xuất hiện của phương Tây văn minh và HIST 122 Các cuộc cách mạng của nền văn minh phương Tây

6 giờ tín dụng từ

 • HIST 125 nền văn minh châu Á (bài nghiên cứu được khuyến khích mạnh mẽ để hỗ trợ các yêu cầu của trường đại học)
 • HIST 284 Empires: The Colonial Experience HIST 320 Lịch sử của Trung Đông
 • HIST 349 Châu Âu hiện đại
 • HIST 360 Lịch sử của Trung Quốc
 • HIST 362 Lịch sử Nhật Bản
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Welcome to Buena Vista University in Storm Lake, Iowa. Our picturesque campus covers 60 acres and is located on the shores of a 3,200-acre natural lake.

Welcome to Buena Vista University in Storm Lake, Iowa. Our picturesque campus covers 60 acres and is located on the shores of a 3,200-acre natural lake. Đọc ít hơn