Đọc Mô tả chính thức

MỤC TIÊU

1) Để tăng việc làm và năng suất của sinh viên tốt nghiệp trong tương lai bằng cách thiết lập quan hệ đối tác với các công ty và tổ chức; 2) Kiểm tra chất lượng đào tạo và luôn luôn hiện diện trong quản lý; 3) Để chuẩn bị cho sinh viên những thách thức của lãnh đạo; 4) Tạo một lớp mà học sinh duy nhất để giữ lại sự kiện và lý thuyết, nhưng giải quyết vấn đề thực sự trong đội; 5) Trình bày và thảo luận với các học sinh các trường hợp thực tế của các công ty quản lý nổi tiếng, những người sẽ đến ISMT thường xuyên; 6) Khuyến khích nghiên cứu của dòng R & D và vườn ươm doanh nghiệp, mà sẽ cho phép tăng các hoạt động giảng dạy của mức độ, và để cung cấp đầy đủ tính liên tục đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu để theo đuổi khóa học cho chu kỳ II của nghiên cứu; 7) đệm tùy chỉnh: cho tất cả sinh viên đăng ký tham gia lần đầu tiên được giao một gia sư người đi kèm theo 1 chu kỳ và tư vấn trong việc lựa chọn các hồ sơ trình phù hợp nhất với sở thích và kỹ năng của bạn.

TUYỂN

Các khoa học, kỹ thuật và cá nhân được cung cấp trong suốt khóa học cho phép sinh viên tốt nghiệp trong quản lý thực hiện các chức năng khác nhau trong các lĩnh vực như tổ chức và quản lý, lập kế hoạch và chiến lược, giáo dục và đào tạo. Các sinh viên tốt nghiệp tất nhiên là như vậy, có thể thực hiện các hoạt động, trong khi nhân viên có trình độ trong lĩnh vực như: - Kế toán và Thuế - Quản lý tài chính - Quản lý Thương mại và Tiếp thị - Quản lý Control - Quản trị kinh doanh hoặc các vùng kinh doanh - Ngân hàng và Bảo hiểm - Hành chính - Giáo dục

Yêu cầu tuyển sinh - Các MAID Tiếng Bồ Đào Nha ISMT

QUỐC TẾ HỌC SINH TẠI ISMT - các điều kiện tiếp cận là gì?

Có thể áp dụng cho các cuộc thi sinh viên quốc tế: 1) giữ một trình độ chuyên môn, trong nước mà nó đã thu được, cung cấp cho họ quyền được đứng và tiếp cận với giáo dục đại học ở nước này. Điều này đòi hỏi các tài liệu trình bày các tiêu đề của trình độ chuyên môn, trong đó nêu rõ phân loại cuối cùng, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước đó 2) giữ một bằng tốt nghiệp giáo dục trung học Bồ Đào Nha hoặc một mức độ tương đương. Trường hợp thứ hai yêu cầu trình bày tài liệu tương đương của khóa học không-Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha hệ thống giáo dục, trong đó nêu rõ phân loại cuối cùng

Chương trình được giảng dạy bằng:
Bồ Đào Nha

Xem 8 các khóa học tại Miguel Torga Institute of Higher Education (ISMT) »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
6 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019