Cử nhân quản lý

Trine University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân quản lý

Trine University

Cử nhân quản lý

Quản lý chính Trine trong các trường Ketner Kinh doanh phát triển và sản xuất các nhà lãnh đạo - chuyên gia trẻ những kỹ năng và kiến ​​thức để dẫn dắt hiệu quả các nhóm người và cung cấp các dự án và các sản phẩm về thời gian và trên sự mong đợi. Chương trình của chúng tôi được công nhận tập trung trên cả nguyên tắc cơ bản kinh doanh quản lý và quan trọng sáng tạo tư duy theo yêu cầu của các công ty hàng đầu hiện nay.

Kinh Nghiệm

Trong chương trình này, bạn sẽ có được kinh nghiệm tay đầu tiên của những thách thức và cơ hội mà các nhà quản lý ngày nay phát triển mạnh về. Của chúng tôi giảng viên chuyên gia và sâu sắc của chúng tôi kết nối doanh nghiệp có nghĩa là bạn sẽ nhanh chóng được làm việc với các dự án công ty thực sự. Tất cả các dự án sẽ yêu cầu bạn phải giải quyết vấn đề năng động trong khi giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan của công ty.

Kết Quả

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi làm việc cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ, xuất sắc trong trường đại học để quản lý phi lợi nhuận. Các chuyên gia quản lý dự án và quản lý Trine người từ bờ biển đến bờ biển. Phát triển kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề quan trọng của bạn tại Trine.

Tuyển dụng

  • Giám sát dòng đầu tiên trong một môi trường công nghiệp
  • Quản lý dự án
  • Quản lý cấp cao trong các công ty lớn và nhỏ
  • Kinh doanh gia đình
  • Công ty khởi động kinh doanh
  • Không vì lợi nhuận quản lý
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Price
Giá
29,900 USD
/ Năm - học phí Full-time (12-18 giờ tín chỉ mỗi học kỳ)
Locations
Hoa Kỳ - Angola, Indiana
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Angola, Indiana
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ