Đọc Mô tả chính thức

Geneseo cung cấp một chương trình Sinh học nghiêm ngặt với các giáo sư nổi tiếng, một loạt các dịch vụ khóa học và vô số cơ hội để nghiên cứu. Khoa sinh học nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng rộng rãi trong khoa học sinh học có thể được sử dụng như một nền tảng cho một loạt các sự nghiệp. Học sinh trong chương trình sẽ đạt được một sự hiểu biết về các nguyên tắc của di truyền học, sinh thái học, tiến hóa, sinh học tế bào, giải phẫu và sinh lý học. Học sinh cũng có được những kỹ năng trong khoa học ra quyết định, và trong việc trình bày nghiên cứu khoa học trong các định dạng nói và viết. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình của chúng tôi cho thấy nhiều sinh viên đến bề rộng của sinh học và các kỹ năng phân tích quan trọng để trở thành một nhà sinh vật học thành công.

Mỗi năm, Geneseo tính năng nghiên cứu của sinh viên trong một sự kiện trường đại học toàn gọi là Great Day (Geneseo Nhận xuất sắc, thành tích và tài năng). Sinh viên sinh học đại diện cho tỷ lệ phần trăm lớn nhất của các nhà nghiên cứu xuất sắc cho sự kiện này, trình bày phát hiện của mình thông qua cả poster và thuyết trình.

Bạn cũng có thể quan tâm để biết rằng Sở Sinh học và Hóa học tại Geneseo cung cấp một chương trình học cử nhân hóa sinh. Kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm rộng lớn, việc sử dụng các thiết bị hiện đại trong cả sinh học và các Sở Hóa học, là một phần không thể thiếu của chương trình. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị tốt cho việc làm trong các lĩnh vực hóa sinh, sinh học tế bào, sinh học phân tử và cho các trường học sau đại học.

Chúng tôi mong muốn thảo luận về các trường đại học của chúng tôi sâu hơn với bạn trong những tuần tiếp theo và được gắn Đơn sinh viên quốc tế của chúng tôi để sử dụng.

Trân trọng, Đại học bang New York ở Geneseo

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 7 các khóa học tại The State University of New York at Geneseo »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
32,540 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date