Cử nhân thương mại (kế toán) dbca

University of South Australia

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân thương mại (kế toán) dbca

University of South Australia

Cử nhân Thương mại (Kế toán) là một chương trình tích hợp cung cấp cho bạn các kỹ năng kinh doanh và thương mại chủ chốt thông qua các khóa học cốt lõi của ngành. Kết hợp với một chuyên ngành kế toán và cơ hội để nhúng một thực tập, tư vấn hoặc làm việc học tập tích hợp, bạn sẽ tốt nghiệp với kiến ​​thức và sự tự tin để thành công trong vai trò kế toán tập trung.

Chương trình này mở ra một thế giới của cơ hội. Đây là cơ hội của bạn, như là một phần của việc tạo ra những nhà đổi mới, dẫn đường trong nghề nghiệp kế toán được đánh giá cao và được đánh giá cao.

Bạn sẽ được hưởng lợi từ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong ngành, có nghĩa là các kỹ năng của bạn sẽ được tươi mới, liên quan và tôn trọng. Các liên kết này sẽ giúp bạn trên một con đường sự nghiệp sôi động và đầy thách thức, với cơ hội việc làm trên toàn quốc và trên toàn thế giới.

Là một cử nhân kế toán, bạn sẽ là người ra quyết định và giải quyết vấn đề. Bạn sẽ được tự tin và phân tích, xuất sắc trong các tình huống nhóm, và hiểu được những ảnh hưởng kinh tế, luật pháp và chính trị ảnh hưởng đến kinh doanh toàn cầu. Những phẩm chất này sẽ là yếu tố then chốt cho vai trò của bạn trong việc hỗ trợ khách hàng thực hiện thành công các quyết định tài chính và quản lý.

Đại học South Australia là một trong những trường kinh doanh hàng đầu của quốc gia, được xếp hạng trong top một phần trăm trên toàn thế giới.

Mục đích

Cung cấp cho sinh viên các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để làm kế toán trong các hoạt động công cộng, thương mại và công nghiệp, và khu vực công. Nó cũng cung cấp một trình độ âm thanh cho sự nghiệp trong kinh doanh và quản lý.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Úc - Adelaide, South Australia
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Adelaide, South Australia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ