Các Cử nhân Truyền thông Kinh doanh cung cấp cho sinh viên với các công cụ và kiến ​​thức về các ngành công nghiệp truyền thông, tiếp thị và quan hệ công chúng, cả trong chính phủ và tư nhân, cả trong công nghiệp và dịch vụ.

Mục tiêu

  • Lái xe trên thị trường lao động ngay lập tức sinh viên kinh doanh hoạt động
  • Đang có thể cung cấp các khái niệm truyền thông và đạt được
  • Nhanh chóng thừa nhận trách nhiệm
  • Là một thay thế cho giáo dục đại học trong công ty truyền thông, tiếp thị hay nguồn nhân lực
  • Tặng một francophone Cử (BBA) cho phép sinh viên theo đuổi các nghiên cứu hướng tới một MBA (chuỗi American)

Thời gian: 2 năm toàn thời gian + 2 tập

Bắt đầu: Tháng Ba và Tháng Mười

Xem 2 các khóa học tại ESM, Ecole de Management et de Communication »

Khóa học này là ở trường
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày