Cử nhân trong giao tiếp kinh doanh

Chung

Chương trình mô tả

Các Cử nhân Truyền thông Kinh doanh cung cấp cho sinh viên với các công cụ và kiến ​​thức về các ngành công nghiệp truyền thông, tiếp thị và quan hệ công chúng, cả trong chính phủ và tư nhân, cả trong công nghiệp và dịch vụ.

Mục tiêu

  • Lái xe trên thị trường lao động ngay lập tức sinh viên kinh doanh hoạt động
  • Đang có thể cung cấp các khái niệm truyền thông và đạt được
  • Nhanh chóng thừa nhận trách nhiệm
  • Là một thay thế cho giáo dục đại học trong công ty truyền thông, tiếp thị hay nguồn nhân lực
  • Tặng một francophone Cử (BBA) cho phép sinh viên theo đuổi các nghiên cứu hướng tới một MBA (chuỗi American)

Thời gian: 2 năm toàn thời gian + 2 tập

Bắt đầu: Tháng Ba và Tháng Mười

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Université des entreprises, école doctorale, l’ESM, Ecole de Management et de Communication de Genève propose des formations professionnelles supérieures certifiées de niveaux bachelor, master et doct ... Đọc thêm

Université des entreprises, école doctorale, l’ESM, Ecole de Management et de Communication de Genève propose des formations professionnelles supérieures certifiées de niveaux bachelor, master et doctorat ainsi que des diplômes de formation continue. Etablie en Suisse depuis 1986, l’ESM dispense un enseignement 100% francophone où le pragmatisme l’emporte sur l’académisme. Đọc ít hơn