Đọc Mô tả chính thức

Khóa học đào tạo các chuyên gia có tay nghề cao bằng cách cung cấp một nền tảng vững chắc trong khoa học xã hội và kiến ​​thức toàn diện về khoa học quản lý. Điều này cho phép sinh viên tốt nghiệp để tăng cường và củng cố các kỹ năng học thuật và chuyên môn của họ trong nghiên cứu sâu hơn về mức độ Thạc sĩ, có một công việc trong các công ty công nghiệp và dịch vụ cộng đồng hoặc làm việc theo nhóm dự án quy mô quốc tế và quốc gia. Giáo sư thỉnh giảng từ các trường đại học đối tác sẽ tham gia là giáo viên và cố vấn trong chương trình. Sinh viên có cơ hội để tham gia vào Erasmus di động cho các nghiên cứu và thực tập. Khóa học kéo dài 3 năm, tương ứng với 180 ECTS. Cấu trúc khóa học bao gồm 3 phần:

  • Phần A - khóa học bắt buộc (tổng hợp)
  • Phần B - khóa học tự chọn (chuyên môn)
  • Phần C - khóa học chọn lọc.

Trình độ chuyên môn trao tặng: Cử nhân Khoa học Xã hội trong quản lý.

Yêu cầu nhập học: giáo dục phổ thông.

Trong bằng tốt nghiệp phải có lớp ít nhất hai trong số ba đối tượng - toán học, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, hoặc tiếng Nga), vấn đề cơ bản của kinh tế học kinh doanh trong đó bao gồm:

  • kế toán / kế toán với AFS / chi phí 50/50 hoặc
  • kinh tế hoặc
  • nghiên cứu kinh doanh (quản lý chức năng) hoặc
  • Quản lý.

Thời gian học: 3 năm học toàn thời gian.

Truy cập vào nghiên cứu sâu hơn: Các nghiên cứu Thạc sĩ

Kiểm tra cuối cùng, nếu có: Cử Giấy

Phí nghiên cứu: 2900 EUR mỗi năm Nếu bạn quan tâm trong các nghiên cứu tại Đại học Rezekne of Applied Sciences điền mẫu đơn tại địa chỉ này: http://www.rta.lv/online_application_procedure.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Rezekne University of Applied Sciences

Xem 6 các khóa học tại Rezekne University of Applied Sciences »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 3 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
3,200 EUR
mỗi năm.
Deadline
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake
Trường liên hệ
Spring Intake
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng Năm 3, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake
Start Date
Tháng 3 2020
End Date
Tháng Năm 2, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Spring Intake

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake
End Date
Tháng Năm 3, 2022

Tháng 3 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Spring Intake
End Date
Tháng Năm 2, 2022