Cử nhân Âm nhạc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

We educate future leaders and citizens with a global perspective, conduct research and scholarship of international significance, and share our knowledge to benefit Iowa, the nation, and the world. Th ... Đọc thêm

We educate future leaders and citizens with a global perspective, conduct research and scholarship of international significance, and share our knowledge to benefit Iowa, the nation, and the world. The College of Liberal Arts and Sciences is the university’s core college, providing the educational foundation for all Iowa State students. We are deeply committed to student success, helping students acquire the intellectual depth and breadth to become knowledgeable, inquisitive, and creative citizens and leaders, ready to address the challenges of the 21st century. We embrace discovery and creativity as part of what it means to be human, and as essential activities to ensure a sustainable future for our planet and its inhabitants. Đọc ít hơn
Ames
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.