Cử nhân An ninh nội bộ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

University of Occupational Safety Management in Katowice (WSZOP) is one of the leading private universities in the region. WSZOP was founded in 2002, and the university has expanded its educational of ... Đọc thêm

University of Occupational Safety Management in Katowice (WSZOP) is one of the leading private universities in the region. WSZOP was founded in 2002, and the university has expanded its educational offer since then. The university's structure is based on two faculties – The faculty of Social and Human Sciences and the Faculty of Technical Sciences. Đọc ít hơn
Katowice
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.