Cử nhân Bộ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Reformed Theological College was founded in 1954 at the Synod of the Reformed Churches of Australia. The Synod felt that Australia and New Zealand needed a College that would adhere unequivocally ... Đọc thêm

The Reformed Theological College was founded in 1954 at the Synod of the Reformed Churches of Australia. The Synod felt that Australia and New Zealand needed a College that would adhere unequivocally to the Bible's authority as the Word of God and present a systematic reformed understanding of Scripture. Đọc ít hơn
Waurn Ponds
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.