Cử nhân CÔNG TÁC XÃ HỘI

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Established and sustained within the free and open traditions of the Church of God, this university is committed to being a teaching-learning community of the highest order, engaged in the pursuit of ... Đọc thêm

Established and sustained within the free and open traditions of the Church of God, this university is committed to being a teaching-learning community of the highest order, engaged in the pursuit of truth from a Christian faith perspective. Through academic and Christian discovery, we intend to graduate people with a global perspective who are competent, caring, creative, generous individuals of character and potential. We will build those quality programs that will enable each member of the university to become stronger in body, mind, and spirit, to experience what it means to love God and neighbor, and to adopt Christ-like servant ways in all of life Đọc ít hơn
Anderson
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.