Cử nhân Công vụ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Fo Guang University is a university founded by Master Fo Guang Shan Xingyun. It is also the first university in Lanyang. The campus is located on the hill of Linmei Village, Jiaoxi Township, Yilan Cou ... Đọc thêm

Fo Guang University is a university founded by Master Fo Guang Shan Xingyun. It is also the first university in Lanyang. The campus is located on the hill of Linmei Village, Jiaoxi Township, Yilan County. It is about 430 meters above sea level, from which you can have a broad bird's eye view. The Lanyang Plain and Guishan Island hanging in the open sea. The aura of the mountains and rivers of the campus, simple classroom equipment, small class teaching system, and the best teacher-student ratio in the country, create the best learning environment for you. Đọc ít hơn
Yilan City
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.