Cử nhân Cơ điện tử và Robot

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Kalashnikov Izhevsk State Technical University was founded in 1952. The university accepts students for bachelor degree in 47 programs, for a master degree – in 37 programs, and for engineer degree – ... Đọc thêm

Kalashnikov Izhevsk State Technical University was founded in 1952. The university accepts students for bachelor degree in 47 programs, for a master degree – in 37 programs, and for engineer degree – in 7 specialties in the field of mechanical and instrumentation engineering, civil and power engineering, housing and utility infrastructure, information science, and computer engineering, natural sciences, economics, architecture and design, humanities. More than 12,000 students, including 275 international, study at 3 faculties and 7 institutes of the university. Đọc ít hơn
Izhevsk
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.