Cử nhân Dược

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Today's Showa Pharmaceutical University (SPU) was preceded by the Showa Women's Pharmaceutical Junior College, which was founded in 1930 by a group of students from a women's pharmacy school who overc ... Đọc thêm

Today's Showa Pharmaceutical University (SPU) was preceded by the Showa Women's Pharmaceutical Junior College, which was founded in 1930 by a group of students from a women's pharmacy school who overcame a number of hardships and won the backing of faculty and a benefactor in a bid to have their old school recognized as a pharmaceutical junior college. With students at the core of its establishment and no real "owners," the school's development has always been supported through the joint efforts of faculty, students, parents, and alumni. As a result of this school history, faculty and students enjoy a close relationship at SPU, where the family-like atmosphere is a tradition. Đọc ít hơn
Machida
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.