Cử nhân DU LỊCH VÀ DU LỊCH

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The College of Polytechnics Jihlava is the only public higher education institution in the Vysočina Region. It offers accredited Bachelor's study programmes with the standard length of six semesters a ... Đọc thêm

The College of Polytechnics Jihlava is the only public higher education institution in the Vysočina Region. It offers accredited Bachelor's study programmes with the standard length of six semesters and follow-up Master's programmes of four semesters. The study programmes provide a well-balanced combination of theoretical knowledge and practical skills by the needs of the regional labour market. Đọc ít hơn
Jihlava
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.