Cử nhân Danh dự Quản trị Kinh doanh (Quản lý và Lãnh đạo) - BBML

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

At Georgian, we work with industry and community partners to offer relevant, cutting-edge curriculum, quality work placements and co-op experiences with top employers. Our students graduate with the s ... Đọc thêm

At Georgian, we work with industry and community partners to offer relevant, cutting-edge curriculum, quality work placements and co-op experiences with top employers. Our students graduate with the skills and the mindset to be innovative thinkers and changemakers who can transform their workplaces and communities. Đọc ít hơn
Barrie , Midland , Bracebridge , Orangeville , Orillia , Owen Sound , Collingwood , Barrie , Toronto + 8 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.