Cử nhân Dinh dưỡng Ứng dụng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

At the national level, the National Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES) drew up a Master Plan for Open and Distance Higher Education, entitled Strategic lines f ... Đọc thêm

At the national level, the National Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES) drew up a Master Plan for Open and Distance Higher Education, entitled Strategic lines for its development, which takes up what was proposed in the UNESCO declaration, and recognizes the opportunity that technology offers to carry out the mission of the higher education system: contribute to the integral and sustainable development of individuals and the nation ( ANUIES, 2001, p. 6). This document refers to agreements dating from the XII Meeting of the Council of Public Universities and Related Institutions (CUPIA), in December 1998, when it was agreed that the Association's Executive General Secretariat would work on a master plan focused on two main aspects : Network development Creation of programs for the training of specialized personnel in open and distance higher education Đọc ít hơn
thành phố Mexico
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.