Cử nhân Giáo dục Đặc biệt (PK – 12)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Students in the School of Education study the theoretical and practical aspects of teaching and learning. Undergraduate and graduate programs provide students with thorough preparation and credentials ... Đọc thêm

Students in the School of Education study the theoretical and practical aspects of teaching and learning. Undergraduate and graduate programs provide students with thorough preparation and credentials for teaching in public, private, Christian, and international schools. Cairn University teacher education students benefit from an approach committed to the highest degree of professional preparation and the thorough integration of a biblical worldview. From the beginning of their studies, students spend time in classroom settings, observing, tutoring, and teaching. Student teaching placement in public and private schools, locally, nationally, and internationally, provides a broad range of experiences so students are prepared to excel in any setting. Đọc ít hơn
Langhorne
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.