Cử nhân Giáo dục Trung học với Chuyên ngành Sinh học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Escuela Normal Superior del Estado de México gives you the warmest welcome to the 2020-2021 School Cycle, which offers us a field of opportunities to continue positioning our institution in teache ... Đọc thêm

The Escuela Normal Superior del Estado de México gives you the warmest welcome to the 2020-2021 School Cycle, which offers us a field of opportunities to continue positioning our institution in teacher training. Welcome school communities of Secondary School No. 5 and Preparatory No. 1 annexed, we invite you to continue along the path of academic effort that has characterized you, to continue fulfilling the commitment assumed with the Mexican society. To the entire ENSEM community, we urge you to continue working hard, to continue building our history, history in the formation of men and women, who forge peoples. Đọc ít hơn
Toluca
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.