Đọc Mô tả chính thức

Chương trình học Cử nhân Hóa học và Công nghệ được thiết kế chủ yếu cho các ứng viên từ nước ngoài; tức là những sinh viên đóng học phí Tất cả các khóa học được thực hiện bằng tiếng Anh.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình có được kiến thức và kỹ năng cơ bản trong toán học; vật lý; hóa học vô cơ, hữu cơ, vật lý và phân tích; sinh học; và hóa sinh.

Hướng dẫn lý thuyết được bổ sung với một loạt các cơ hội thí nghiệm thực hành nhằm phát triển và củng cố khả năng thực tế của mỗi học sinh.

Trong suốt chương trình, các môn học bắt buộc cốt lõi được bổ sung hướng dẫn về các môn học chuyên ngành bắt buộc và không bắt buộc (xem Chương trình giảng dạy hoàn chỉnh) được cung cấp bởi các khoa UCT Prague khác nhau.

Chương trình nghiên cứu được công nhận bởi Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Séc và phù hợp với yêu cầu của Quy trình Bologna - Khu vực giáo dục đại học châu Âu.

Sinh viên tốt nghiệp

Mục đích chính của chương trình nghiên cứu là chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp giáo dục, tất cả những người có được kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực tế và kinh nghiệm trong các môn khoa học tự nhiên cơ bản, để tiếp tục học ở cấp độ Thạc sĩ và / hoặc chuẩn bị cho các vị trí chuyên nghiệp về hóa học , thực phẩm và dược phẩm, tại các tổ chức nghiên cứu, hoặc trong khu vực công.

Hóa học và Công nghệ (Chuyên ngành Hóa học, Công nghệ và Vật liệu)

Tổng quan

Chương trình học Cử nhân Hóa học và Công nghệ nhằm mục đích hoàn thành và mở rộng kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán học, vật lý và hóa học. Chuyên ngành nghiên cứu cung cấp một loạt các công việc trong phòng thí nghiệm nhằm củng cố các kỹ năng thực tế và hoàn thành đúng và mở rộng kiến thức lý thuyết. Học sinh được dạy các môn học bắt buộc phổ biến mà sau đó được hoàn thành bởi các khóa học bắt buộc và tùy chọn chuyên ngành của các khoa riêng lẻ. Tại Khoa Công nghệ Hóa học, sinh viên có thể tập trung hồ sơ chuyên môn của mình vào các lĩnh vực chuyên ngành - sản xuất và tính chất của kim loại, kính hoặc vật liệu gốm, vật liệu cho điện tử, nhựa và cao su, vật liệu có tính chất đặc biệt, vật liệu tương thích sinh học và cấu trúc nano hoặc cấu trúc hạt nhân nguyên vật liệu. Họ cũng có thể có được kiến thức về sửa đổi bề mặt và bảo vệ chống ăn mòn vật liệu. Chương trình học Bachelor Bachelors được Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao công nhận, và phù hợp với các yêu cầu giáo dục của Châu Âu dựa trên quy trình Bologna.

Tuyển dụng

Mục đích chính của chương trình học là chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp chương trình học thạc sĩ ở các ngành liên quan tại UCT Prague , hoặc sẵn sàng để có được các vị trí đủ điều kiện tại nơi làm việc chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức lý thuyết tuyệt vời, kỹ năng thực tế và kinh nghiệm trong các ngành khoa học tự nhiên cơ bản và có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn hoặc mong muốn tìm một công việc chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan mà họ đã nghiên cứu. Các sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị tốt để có được vị trí đủ điều kiện trong các nhà máy sản xuất của ngành luyện kim, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, polymer, công nghiệp điện và kỹ thuật ô tô. Họ cũng có thể tìm được việc làm đủ điều kiện trong các tổ chức nghiên cứu và phát triển và phòng thí nghiệm hướng tới khoa học vật liệu, trong việc kiểm tra và giám sát các cơ quan và cả trong thương mại và quản trị.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại University of Chemistry and Technology, Prague »

Cập nhật lần cuối January 8, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
2,300 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date