Cử nhân Hệ thống điện và Tự động hóa

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and re ... Đọc thêm

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and research universities in central Europe. For more information you can contact directly our international student ambassadors - https://www.vutbr.cz/en/study-options/degree-studies-en/ambassadors Đọc ít hơn
Đức
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.