Read the Official Description

Kỹ thuật địa chất là một lĩnh vực công nghệ để đo lường, quản lý, trình bày và phân tích dữ liệu không gian địa lý liên quan đến trái đất. Dữ liệu không gian địa lý thu được từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm quan sát vệ tinh quay quanh trái đất, các cảm biến trong không khí, biển và các công cụ trên mặt đất. Những dữ liệu này được xử lý và thao tác bằng máy tính và phần mềm mới nhất. Cũng bao gồm trong lĩnh vực không gian địa lý là bản đồ máy tính, viễn thám để theo dõi môi trường và định vị cũng như điều hướng chính xác bằng cách sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Cử nhân Kỹ thuật (Geomatic) chương trình tại Khoa Kỹ thuật Địa chất, Khoa Geoinformation và Bất động sản, Universiti Teknologi Malaysia là một trong những chương trình lâu đời nhất ở Malaysia.

Trước năm 1994, chương trình này được gọi là Cử nhân Khảo sát (Đất đai).

Chương trình này được công nhận đầy đủ từ Ban Khảo sát Đất đai cho Bán đảo Malaysia và cũng từ Bộ Dịch vụ Công cộng Malaysia.

Program taught in:
Anh
Universiti Teknologi Malaysia

See 25 more programs offered by Universiti Teknologi Malaysia »

Last updated June 1, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date