Cử nhân Kỹ thuật Bao bì

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Northeast Agricultural University (NEAU) is a high-ranking agricultural university in China, which is specialized in agricultural science and focused on life science and food science. Founded in 1948, ... Đọc thêm

Northeast Agricultural University (NEAU) is a high-ranking agricultural university in China, which is specialized in agricultural science and focused on life science and food science. Founded in 1948, NEAU was established by Heilongjiang Provincial Government and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China. NEAU is one of the key universities under the scope of China's ‘National 211 Project and Mid-west basic competence of higher education Project. In addition, NEAU is one of A-level universities in undergraduate education granted by the Ministry of Education. Over the past years, NEAU developed into a comprehensive university with 16 schools and one department in the areas of agriculture, engineering, science, economy and management, and art. Đọc ít hơn
Cáp Nhĩ Tân
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.