Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ Thông tin

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Technological University of León began its operations on September 26, 1995, with the inauguration of courses carried out by C. Vicente Fox Quesada, Constitutional Governor of the State of Guanaju ... Đọc thêm

The Technological University of León began its operations on September 26, 1995, with the inauguration of courses carried out by C. Vicente Fox Quesada, Constitutional Governor of the State of Guanajuato, in the presence of high personalities from the Federal, State, Municipal, and the University Community. The UTL had its origin in the request that the León Business Coordinating Council (an organization that groups 10 business chambers of the State) made to Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, then head of the Ministry of Public Education, through a document dated October 14, 1993, in which they expressed the need for a Center for Higher Education and Technological Professional Training, which would be linked to the productive apparatus of the town: "For this reason and, having analyzed and evaluated the requirements that In the educational field we require in Guanajuato, we have detected the need to create an educational center that specializes in the professional training of middle managers of companies. For this, we have investigated the different educational institutions and we have come to the conclusion that, due to its pedagogical model and interaction with companies, the Technological University is the one that can best meet this need, felt in a large part of companies. Đọc ít hơn
Leon
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.