Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Burgas Free University /BFU/ was established with an Act of The Great National Assembly on 18 September 1991 and is one of the first non-state universities in the country. The University is accredited ... Đọc thêm

Burgas Free University /BFU/ was established with an Act of The Great National Assembly on 18 September 1991 and is one of the first non-state universities in the country. The University is accredited by the National Evaluation and Accreditation Agency and is certified under the International Quality Standard ISO 9001:2008: BFU is a modern and innovative university, caring for its students and their professional realization, and which has significant academic achievements and an internationally recognized status. Đọc ít hơn
Burgas
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.